Stashahada

1.  Stashahada katika Usafiri Baharini (ODMTNS)

Sifa za Kujiunga

  • Aliye na Cheti cha Ufundi (NTA Level 5) katika Usafiri wa Baharini (TCMTNS).

Muda wa Kozi

Muda wa kozi

Mwaka mmoja (1) wa masomo uliopangwa katika mihula miwili.

 

2.  Stashahada katika Uhandisi wa Bahari (ODME)

Sifa za Kujiunga

  • Mwenye Cheti cha Ufundi (NTA Level 5) Uhandisi wa Bahari (TCME)

Muda wa Kozi

Muda wa kozi

Mwaka mmoja (1) wa masomo uliopangwa katika mihula miwili.

 

3.  Stashahada katika Usanifu Majini na Uhandisi wa Ufukwe (ODNAOE)

Sifa za Kujiunga

  • Mwenye Cheti cha Ufundi (NTA Level 5) katika Usanifu wa Majini na Uhandisi wa Ufukwe (TCNAOE)

     Muda wa Kozi

Muda wa kozi ni mwaka mmoja (1) wa masomo uliopangwa katika mihula miwili.

 

4.  Stashahada katika Uhandisi wa Mitambo na Majini (ODMME)

Sifa za Kujiunga

  • Mwenye Cheti cha Ufundi (NTA Level 5) katika Uhandisi wa Mitambo na Majini (TCMME).

Muda wa Kozi

Muda wa kozi ni mwaka mmoja (1) wa masomo uliopangwa katika mihula miwili.

 

5.  Stashahada ya Uhandisi wa Mafuta na Gesi (ODOGE)

Sifa za Kujiunga

  • Mwenye Cheti cha Ufundi (NTA Level 5) katika Uhandisi wa Mafuta na Gesi (TCOGE).

Muda wa Kozi

Muda wa kozi ni mwaka mmoja (1) wa masomo uliopangwa katika mihula miwili.

 

6.  Stashahada katika logistiki na Usimamizi wa Usafirishaji (ODSLM)

Sifa za Kujiunga

  • Mwenye Cheti cha Ufundi (NTA Level 5) katika Usimamizi wa Usafirishaji na Usafirishaji (TCSLM).

Muda wa Kozi

Muda wa kozi ni mwaka mmoja (1) wa masomo uliopangwa katika mihula miwili.

 

7.  Stashahada katika Ugavi, Lojistiki na Usimamizi wa Usafirishaji (ODPLSM)

Sifa za Kujiunga

  • Mwenye Cheti cha Ufundi (NTA Level 5) katika Ugavi, Lojistiki na Usimamizi wa Usafirishaji (TCPLSM)

 Muda wa Kozi

Muda wa kozi ni mwaka mmoja (1) wa masomo uliopangwa katika mihula miwili.

 

8.  Stashahada katika Usimamizi wa Usafirishaji (ODTSM)

Sifa za Kujiunga

  • Mwenye Cheti cha Ufundi (NTA Level 5) katika Usimamizi wa Usafirishaji (TCTSM)

 Muda wa Kozi

Muda wa kozi ni mwaka mmoja (1) wa masomo uliopangwa katika mihula miwili.