Wasiliana Nasi

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Chuo Cha Bahari Dar es Salaam
Chuo cha Bahari Dar es Salaam,
S.L.P 6727,
Dar es Salaam..
Barua pepe
info@dmi.ac.tz
Telephone
Simu: +255 22 2133645
Nukushi
Nukushi: +55 22 2112600
Mrejesho, Malalamiko au Wazo