Wasiliana Nasi

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Chuo Cha Bahari Dar es Salaam
Chuo cha Bahari Dar es Salaam,
Sokoine Drive,
19 Sokoine Drive,
S.L.P 6727,
Postikodi 11101 Dar es Salaam,
TANZANIA.
Barua pepe
info@dmi.ac.tz
Telephone
Simu: +255 22 2133645/ 0738259977
Nukushi
Nukushi: +255 22 2112600
Mrejesho, Malalamiko au Wazo