Uongozi wa Chuo

Chuo cha Bahari Dar Es Salaam, kiko chini ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi,na ufuatao ni uongozi wa Chuo kwa sasa.

1.Kaimu Mkuu wa Chuo                               


Dk.Tumaini S.Gurumo

2.Makamu Mkuu wa Chuo Taaluma, Utafiti na ushauri                               


Dk.Eliamini Kasembe

3.Makamu Mkuu wa Chuo Mipango, Fedha na Utawala
4.Mkuu wa Idara ya Rasilimali Watu na Utawala ;    ;                     


Bi.Monica Ngowo

5.Mkuu wa Idara ya Fedha                


Bw.Malik Sanga

6.Msimamizi wa Wanafunzi                 


Bi.Regina Mbilinyi

7.Mkuu wa Idara ya Science