Uongozi wa Chuo

Chuo cha Bahari Dar Es Salaam, kiko chini ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi,na ufuatao ni uongozi wa Chuo kwa sasa